Ja, det är väl ganska känt att detta med avel är svårt. Kanske inte just att få hundarna att para sig men mer detta med att välja “rätt” avelsdjur. För en liten ras som HH är det lite extra svårt då många är i släkt med varann, det är en liten population och inte ens inom rasen är man helt överens om vad som är deras “ursprungliga” arbetsområden. I Holland talas det mer och mer om att rasen är en herde- (vall)hund som även hade koll på gården. Det primära var inte att vakta utan att arbeta med djuren. Man försöker inom rasklubben i Holland få bort “stämpeln” där rasen framställs som en hårt bitande vakt- och skyddshund. Att detta är något som har, mer eller mindre, lagts till som egenskap under årens gång och i vissa länder mer än andra. När jag var på rasklubbsmötet i Holland diskuterades detta och jag är säker på att den diskussionen kommer öka när det tas upp i de olika klubbarna runt om i Europa (ja, kanske andra ställen i världen också).

Mht att försöka avla fram friska hundar så finns det på gång ett gentest man kan ta för att se om hunden bär på gen för t.ex hypothyreos. Något som vore bra då vissa länder säger sig ha ganska stora problem med sjukdomen.
I Sverige är detta i dagsläget inget problem bland våra Holländare men man det är viktigt att uppfödarna är noggranna i sitt val av avelsdjur. Att t.ex inte para två individer där båda kommer från “familjer” med kända tillfällen av sjukdomen ser jag som en självklarhet, även om jag vet att ganska nyss är gjord. Hoppas valpköparna informeras om detta så de själva kan vara uppmärksamma vid ev symptom på sjukdom så småningom.

Ja, det var nog med pekfinger för i dag. Tar istället och avslutar med en bild på Happy med ett hösttäcken i munnen smiley